معنی و ترجمه کلمه to chop and change به فارسی to chop and change یعنی چه

to chop and change


دو دل بودن ،پيوسته تغيير راى دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها