معنی و ترجمه کلمه to commit a به فارسی to commit a یعنی چه

to commit a


زناکردن ،زنادادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها