معنی و ترجمه کلمه to cut a loss به فارسی to cut a loss یعنی چه

to cut a loss


ازنصف ضر ربرگشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها