معنی و ترجمه کلمه to cut down به فارسی to cut down یعنی چه

to cut down


کم کردن ،کاستن از،قطع کردن ،پاره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها