معنی و ترجمه کلمه to cut short به فارسی to cut short یعنی چه

to cut short


کوتاه کردن ،قطع کردن ،ميان برکردن( راه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها