معنی و ترجمه کلمه to d. from wound به فارسی to d. from wound یعنی چه

to d. from wound


از زخم مردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها