معنی و ترجمه کلمه to die hard به فارسی to die hard یعنی چه

to die hard


سخت مردن ،ديرجان کندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها