معنی و ترجمه کلمه to draw out به فارسی to draw out یعنی چه

to draw out


تنظيم کردن ،تهيه کردن ،طرح کردن ،بيرون کشيدن ،جداکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها