معنی و ترجمه کلمه to drink a bowl به فارسی to drink a bowl یعنی چه

to drink a bowl


کاسه اى راسرکشيدن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها