معنی و ترجمه کلمه to drive mad به فارسی to drive mad یعنی چه

to drive mad


ديوانه کردن ،بديوانگى انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها