معنی و ترجمه کلمه to encircle with a wall به فارسی to encircle with a wall یعنی چه

to encircle with a wall


ديوار يا چينه کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها