معنی و ترجمه کلمه to enter the military به فارسی to enter the military یعنی چه

to enter the military


داخل نظام شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها