معنی و ترجمه کلمه to exert oneself به فارسی to exert oneself یعنی چه

to exert oneself


کوشش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها