معنی و ترجمه کلمه to fall in to d. به فارسی to fall in to d. یعنی چه

to fall in to d.


موقوف شدن ،منسوخ شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها