معنی و ترجمه کلمه to fight ones way به فارسی to fight ones way یعنی چه

to fight ones way


باجنگ يازور راه خودرابازکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها