معنی و ترجمه کلمه to fire off a postcard به فارسی to fire off a postcard یعنی چه

to fire off a postcard


ورقه پستى( درصندوق پست ) انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها