معنی و ترجمه کلمه to fit like a glove به فارسی to fit like a glove یعنی چه

to fit like a glove


درست اندازه بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها