معنی و ترجمه کلمه to fix a person with costs به فارسی to fix a person with costs یعنی چه

to fix a person with costs


هزينه اى رابگردن کسى گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها