معنی و ترجمه کلمه to fly off به فارسی to fly off یعنی چه

to fly off


در رفتن ،شورش کردن ،طغيان کردن منحرف شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها