معنی و ترجمه کلمه to fly to arms به فارسی to fly to arms یعنی چه

to fly to arms


اماده جنگ شدن ،سلاح برداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها