معنی و ترجمه کلمه to fog off به فارسی to fog off یعنی چه

to fog off


دراثر رطوبت پوسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها