معنی و ترجمه کلمه to follow the sea به فارسی to follow the sea یعنی چه

to follow the sea


ملوانى کردن ،ملاح بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها