معنی و ترجمه کلمه to fondle to the heart به فارسی to fondle to the heart یعنی چه

to fondle to the heart


دراغوش فشردن ،گرامى داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها