معنی و ترجمه کلمه to form into groups به فارسی to form into groups یعنی چه

to form into groups


گروه بندى کردن ،دسته بندى کردن ،دسته دسته کردن ،طبقه بندى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها