معنی و ترجمه کلمه to g. out life به فارسی to g. out life یعنی چه

to g. out life


جان دادن ،مردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها