معنی و ترجمه کلمه to gain in nealth به فارسی to gain in nealth یعنی چه

to gain in nealth


بهبودى يافتن ،شفايافتن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها