معنی و ترجمه کلمه to gain time به فارسی to gain time یعنی چه

to gain time


دست بدست کردن ،به بهانه گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها