معنی و ترجمه کلمه to gear up به فارسی to gear up یعنی چه

to gear up


باعوض کردن دنده تندکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها