معنی و ترجمه کلمه to get a ship under way به فارسی to get a ship under way یعنی چه

to get a ship under way


کشتى اى راراه انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها