معنی و ترجمه کلمه to get out of shape به فارسی to get out of shape یعنی چه

to get out of shape


از شکل افتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها