معنی و ترجمه کلمه to get up به فارسی to get up یعنی چه

to get up


درست کردن ،بلندکردن ،ترتيب دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها