معنی و ترجمه کلمه to give offences to به فارسی to give offences to یعنی چه

to give offences to


رنجاندن ،توهين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها