معنی و ترجمه کلمه to give one a shove off به فارسی to give one a shove off یعنی چه

to give one a shove off


کسيرا سيخ زدن يا راه انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها