معنی و ترجمه کلمه to give prominence to به فارسی to give prominence to یعنی چه

to give prominence to


اهميت دادن ،بزرگ کردن ،برجسته کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها