معنی و ترجمه کلمه to give security به فارسی to give security یعنی چه

to give security


ضامن دادن ،وثيقه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها