معنی و ترجمه کلمه to give the mitten به فارسی to give the mitten یعنی چه

to give the mitten


ول کردن ،جدا شدن از،جواب کردن( عاشق ) روانه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها