معنی و ترجمه کلمه to give to eat به فارسی to give to eat یعنی چه

to give to eat


خوراک دادن( به)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها