معنی و ترجمه کلمه to go back ward به فارسی to go back ward یعنی چه

to go back ward


پس رفتن ،به قهقرارفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها