معنی و ترجمه کلمه to go out of fashion به فارسی to go out of fashion یعنی چه

to go out of fashion


ديگرمتداول نبودن ،ازمدافتادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها