معنی و ترجمه کلمه to go to school به فارسی to go to school یعنی چه

to go to school


باموزشگاه رفتن ،درس خواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها