معنی و ترجمه کلمه to go up one pair of stairs به فارسی to go up one pair of stairs یعنی چه

to go up one pair of stairs


يک اشکوب( يايک طبقه ) بالارفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها