معنی و ترجمه کلمه to grow up به فارسی to grow up یعنی چه

to grow up


بزرگ شدن ،کبيرشدن ،بالغ شدن ،قدکشيدن ،متداول شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها