معنی و ترجمه کلمه to hang over anything به فارسی to hang over anything یعنی چه

to hang over anything


سوى چيزى پيشامدگى داشتن ،بالاى چيزى سوارشدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها