معنی و ترجمه کلمه to haul upon the wind به فارسی to haul upon the wind یعنی چه

to haul upon the wind


سرکشتى رانزديک تربه جهت وزش بادقراردادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها