معنی و ترجمه کلمه to have a narrow escape به فارسی to have a narrow escape یعنی چه

to have a narrow escape


جان مفت بدربردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها