معنی و ترجمه کلمه to have the worse به فارسی to have the worse یعنی چه

to have the worse


شکست خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها