معنی و ترجمه کلمه to hear a case به فارسی to hear a case یعنی چه

to hear a case


دعوايى راگوش کردن ،درامرى دادرسى کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها