معنی و ترجمه کلمه to hit a mark به فارسی to hit a mark یعنی چه

to hit a mark


نشانى را زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها