معنی و ترجمه کلمه to hold by lease به فارسی to hold by lease یعنی چه

to hold by lease


اجاره کردن ،با اجاره گرفتن ،در اجاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها