معنی و ترجمه کلمه to hold in estimation به فارسی to hold in estimation یعنی چه

to hold in estimation


قدردانى کردن از،محترم يا ارجمند داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها